Taknemmelighed er et karaktertræk, som styrker vores trivsel i hverdagen, og derfor giver det rigtig god mening at træne evnen til at være taknemmelig og rette fokuset mod det positive i livet … påstår vi i hvert fald. Men hvem siger egentligt, at vi har ret i det? 

Jo, det gør mere end 20 års forskning, og hvis du er nysgerrig, så kan du læse smagsprøver på, hvad der sker, når vi retter vores fokus hen på taknemmeligheden …

  1. Vi bliver gladere 
  2. Vi bliver mindre materialistiske (og lægger mærke til de ting, vi allerede har)
  3. Vi får lyst til at hjælpe hinanden 
  4. Vi bliver bedre til at huske på de gode ting
  5. Vi knytter tættere bånd til andre
  6. Vi undervurderer, hvor meget vores taknemmelighed egentligt betyder for andre 
  7. Er du mere nysgerrig på taknemmeligheden? Her er 4 bøger med fokus på taknemmeligheden

Vi bliver gladere 

I 2003 lavede forskerne Emmons og McCullough et eksperiment. De fik en gruppe af studerende til, 1 gang om ugen i 10 uger, at skrive 5 ting ned, som de var taknemmelige for. En anden gruppe fik i samme periode til opgave at skrive 5 ting ned, som irriterede dem. Efter de 10 uger målte forskerne deltagernes stemningsleje og fandt ud af, at de studerende, som skrev ting ned fra deres liv, der gjorde dem taknemmelige, var 25% gladere end før de begyndte eksperimentet. Resultatet fra forsøget viser, at retter vi bevidst vores fokus mod taknemmelighed, så har det en positiv følelsesmæssig og personlig indvirkning på ens liv. Det kan helt simpelt være med til at gøre os gladere.

Kilde: Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377

Vi bliver mindre materialistiske (og lægger mærke til de ting, vi allerede har)

Forskning viser, at materialisme og følelsen af misundelse er en slags modsætning til følelsen af taknemmelighed. Lambert og hans kolleger forklarer i deres forskningsartikel, at oplever vi en følelse af taknemmelighed, så er det meget svært samtidigt at tænke på alle de materielle ting, vi ønsker os. Dette er positivt, da forskning også viser, at et materialistisk fokus på livet kan være med til at gøre os mindre glade. En årsag kan være, at når man har fokus på taknemmeligheden, så lægger vi mærke til de ting, relationer og styrker, vi allerede har – og jo mere glade vi kan være over det, vi allerede har, jo mindre tilbøjelige er vi til at gå rundt og ærgre os over vores mangel på lamborghinier og guldure.

Kilde: Lambert, N. M., Fincham, F. D., Stillman, T. F., & Dean, L. R. (2009). More gratitude, less materialism: The mediating role of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 32–42. https://doi.org/10.1080/17439760802216311

Vi får lyst til at hjælpe hinanden 

Vores følelser er afgørende for, hvordan vi opfører os i verden. Og følelsen af taknemmelighed gør os mere tilbøjelige til det, forskere kalder ‘prosocial adfærd’. Det betyder bare, at vi opfører os på måder, som gavner dem omkring os. Dette er eksempelvis fundet i forskning af Barlet og DeSteno i 2006. De fandt ud af, at mennesker som føler taknemmelighed er langt mere tilbøjelige til at hjælpe andre menneske – også selvom det var besværligt og ikke havde nogen umiddelbar gevinst for dem selv. Taknemmelighed motiverer os altså. til at hjælpe et andet menneske.

Kilde: Bartlett, M. Y.; DeSteno, D. (2006). Gratitude and Prosocial Behavior: Helping When It Costs You. Psychological Science, 17(4), 319–325. https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9280.2006.01705.x

Vi bliver bedre til at huske på de gode ting

I et studie undersøgte de 3 forskere Watkins, Grimms og Kolts sammenhængen mellem taknemmelighed og evnen til at grave positive minder frem i hukommelsen. En række collegestuderende blev bedt om at huske positive og negative begivenheder i deres liv. 

Kort sagt var de studerende, som scorede højt på taknemmelighed som karaktertræk, også mere tilbøjelige til at huske på de gode situationer fra deres liv. 

Undersøgelsen viste samtidigt, at det ikke var fordi, de taknemmelige studerende bare havde haft et meget nemmere liv. Men nærmere at de tillagde en større positiv værdi til deres gode minder. Taknemmelighed hjælper os altså til at huske på de gode ting.

Kilde: Watkins, P.C., Grimm, D.L. & Kolts, R. Counting your blessings: Positive memories among grateful persons. Curr Psychol 23, 52–67 (2004). https://doi.org/10.1007/s12144-004-1008-z

Vi knytter tættere bånd til andre

Hvad sker der mellem to mennesker, når den ene person udviser taknemmelighed for den anden? Det spørgsmål undersøgte 3 forskere i 2016. De bad den ene part i et kærestepar fortælle om sin taknemmelighed for den anden part. Undersøgelsen viste, at den roste part følte flere positive følelser om sig selv og samtidigt følte sig højere elsket, når kæresten udtrykte sin taknemmelighed (Algoe, Kurtz & Hilaire, 2016). 

Et andet eksempel er en undersøgelse af forskerne Algoe & Haidt på University of Virginia.

På universitetet i Virginia er der tradition for, at ældre elever i hemmelighed opvarter nye elever i den første uge på universitetet. De ældre elever bliver ‘storesøster’ for en ‘lillesøster’ og lægger små gaver til de nye elever og planlægger begivenheder for dem, som en velkomst til skolen. Først i ugens slutning, ville storesøstrene afsløre deres identitet for lillesøstrene. Forskerne undersøgte, hvordan de venlige handlinger påvirkede forholdet mellem storesøstrene og lillesøstrene efterfølgende. 

Forskerne kunne konkludere, at den taknemmelighed, lillesøstrene følte i løbet af ugen var med til at forudsige, hvordan venskabet med storesøsteren senere ville blive. Jo mere taknemmelige de følte sig, jo større var chancen for, at der ville opstå et venskab, og at dette ville holde ved. De søde handlinger og taknemmeligheden var nemlig med til at gøre båndet mellem de collegestuderende stærkere.

Kilder:

Algoe, S. B., Kurtz, L. E., & Hilaire, N. M. (2016). Putting the “You” in “Thank You”: Examining Other-Praising Behavior as the Active Relational Ingredient in Expressed Gratitude. Social psychological and personality science, 7(7), 658–666. https://doi.org/10.1177/1948550616651681

Algoe, Sara B.; Haidt, Jonathan; Gable, Shelly L. (2008). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday life.. Emotion, 8(3), 425–429. https://doi.org/10.1037/1528-3542.8.3.425

Vi undervurderer, hvor meget vores taknemmelighed egentligt betyder for andre 

En undersøgelse fra 2018 viste, at vi mennesker undervurderer, hvor meget det betyder for andre, når vi udviser taknemmelighed for dem. Deltagere i undersøgelsen blev bedt om at skrive takkebreve til en person, som havde betydet noget særligt for dem i livet. Derefter blev de bedt om at gætte på, hvordan modtageren ville reagere på brevet – om modtageren syntes, det var akavet, eller om de ville blive overraskede og glade. 

Forskerne kontaktede modtagerne og kunne konkludere, at deltagerne ikke havde gættet helt rigtigt i forhold til modtagernes reaktioner. Modtagerne blev mere overraskede og glade end deltagerne havde regnet med. Samtidigt syntes modtagerne, at det var mindre akavet at læse brevet, end deltagerne havde forventet.

Forskerne konkluderede, at når vi mennesker undervurderer, hvor stor positiv betydning, vores taknemmelighed kan have for andre – jamen så kan en lidt uheldig konsekvens være, at vi ikke udtrykker vores taknemmelighed så ofte. Og det er synd, for det kan være rigtigt godt for vores egen og andres trivsel, som den øvrige forskning peger på. 

Kilde: Kumar, Amit; Epley, Nicholas  (2018). Undervaluing Gratitude: Expressers Misunderstand the Consequences of Showing Appreciation. Psychological Science, (), 095679761877250–. https://doi.org/10.1177%2F0956797618772506

Er du mere nysgerrig på taknemmeligheden? Her er 4 bøger med fokus på taknemmeligheden

Inden for forskning om taknemmelighed er psykolog, Ph.D. og universitetsprofessor Robert Emmons nok den ledende stjerne. Han har nemlig brugt de sidste 20 år på at undersøge taknemmelighed videnskabeligt – og har konkluderet at vi både bliver sundere, gladere og tættere forbundet med hinanden, når vi styrker vores evne til taknemmelighed. 

Det har han skrevet en række bøger om, som har været med til at inspirere vores bog TAK – en lille bog om taknemmelighed og undervisningsmaterialet om taknemmelighed. Udover at forske i Taknemmelighed skriver Robert A. Emmons også bøger om, hvordan vi bliver bedre til at få taknemmeligheden ind i vores hverdag. 

Så hvis du er mere nysgerrig på, hvad taknemmelighed er for en størrelse, og hvilken betydning den kan have for dig, så kan du tjekke Professor Emmons bøger ud eller  downloade vores bog TAK – en lille bog om taknemmelighed som e-bog.

Bøger af Robert A. Emmons:

“Thanks! How Practicing Gratitude Can Make you Happier” (2008)

“Gratitude Works! A 21-day Program for Creating Emotional Prosperity” (2013)

“The Little Book of Gratitude: Create a life of happiness and wellbeing by giving thanks” (2016)